Controle hoofdluis

Zoals u weet worden op de Mariaschool
na iedere vakantie de kinderen structureel nagekeken op hoofdluis. Dit heeft tot gevolg
dat er bijna geen hoofdluis meer geconstateerd wordt. Wij blijven hier dus mee doorgaan en willen u informatie verstrekken die u kan helpen met dit onderwerp. Wij verzoeken u om, op de betreffende ochtenden, het kapsel van de kinderen eenvoudig te houden zodat de ouders er makkelijk bij kunnen. Wanneer uw zoon/ dochter niet aanwezig is of het kapsel is zodanig dat een goede controle lastig is, krijgt u  via de mail een berichtje waarin gevraagd wordt of u thuis zelf  het haar goed wil nakijken.

Wanneer er een vermoeden van luisjes is wordt u daar via een telefonisch gesprek van op de hoogte gebracht. De ouders van de kinderen in de groep van uw kind krijgen een mailtje waarin staat dat in de groep het vermoeden van luizen is, ouders kunnen dan op de site verdere informatie vinden.

 

Hoofdluis

Hoofdluizen leven op warme en behaarde plekjes en verspreiden zich in een hoog tempo - vooral onder kinderen. Daarom is het belangrijk vaak te controleren. Grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt. Kammen met een fijntandige kam, gedurende twee weken is de beste aanpak. Op de site www.rivm.nl/onderwerpen/H/hoofdluis vindt u hierover meer informatie.

 

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: